Stor erfaring - Små og store opgaver - Konkurrencedygtige priser - Uforpligtende tilbud

Igangværende arbejde​

Sommerhus i særklasse

At vi ikke mangler spændende byggesager i HJ Huse, er renoveringen af sommerhuset på Kongsmarksvej 68B ved Stillinge Strand et godt bevis på. Når vi siger renovering skal det tages med et betydeligt gran salt, da der næsten er tale om et nybyggeri, hvor kun tag og ydervægge bliver tilbage af det gamle, da selv gulvet er fjernet flere steder i huset.

Projektet bringer hele tiden nye overraskelser, og stiller derfor store krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Som en medarbejder udtrykker det ”der er stort set ikke noget på det oprindelige hus der sidder lige”.

Fakta

 • Sommerhuset er på 254 m²
 • Bygget i 1934 med tilbygning i 1980
 • Bygherre er et ægtepar fra Schweiz

Energipark Korsør

Arbejdet med at anlægge de to nye veje i forbindelse med Energipark Korsør er i fuld gang, og snart står første etape frem mod Kodak-huset klar til ibrugtagning.

Første del har haft sine udfordringer, da det har været vanskeligt at fremskaffe den nødvendige mængde råjord, hvilket har medført forsinkelse af første del. Der blev dog fundet jord, hvilket betød at der på visse dage blev leveret 40 vognlæs råjord.

Fakta

 • Jord etape 1: 12.000 m³ og
  ​etape 2: 6.000 m³
 • Vejlængde etape 1: 350 m og
  ​etape 2: 250 m
 • Kantsten etape 1: 700 sten og
  ​etape 2: 500
 • Varighed etape 1: 4 mdr. og
  ​etape 2: ca. 3 mdr.

Unikt boligbyggeri i Rosenhaven

HJ Huse er med husprojektet på Rosenkildevej, helt fremme i udviklingen af energi- og miljøløsninger indenfor husbyggeriet. De 20 nye boliger er udviklet og bygges som særligt bæredygtigt boligbyggeri, i form af lavenergihuse, miljørigtige løsninger, store rekreative områder og gode stiforbindelser.

Alle boliger opføres som lavenergi byggeri, og overholder således kravene til 2020 byggeri. Tagene er med ensidig taghældning og listetækket tagpap. Ydervægge er lette, højisolerede træ-skelet vægge, pudset udvendigt med farvet mørtel. Vinduer og yderdøre er af træ/alu, med 3-lags lav-energiruder. 

Varmeforsyningen er luft til vand varmepumper.

Alle boliger monteres med inventar fra Svane Køkkenet. På gulve i køkken, bad, bryggers og entre lægges klinker, og på øvrige gulve lægges trægulv. Haverne anlægges med fliseterrasse, græs såning og plantning af hæk. Der opstilles carport og redskabsrum i alle indkørsler.

Fakta

Ønsker du at købe et af de 20 huse, skal du kontakte RealMæglerne Jan Thanning

HJ Huse A/S

Bildsøvej 106

4200 Slagelse

CVR: 31623367

Telefon: 5854 9048

E-mail:   info@hjhuse.dk

Åbningstider:

Man-Tor: 07:00 - 15:30

Fredag:    07:00 - 12:00

byggeratingKonkurrence på kvalitet

BYGGE RATING giver bygherren mulighed for at vælge de bedst kvalificerede virksomheder til sine byggeprojekter.​